Üretİm

KALİTE KONTROL SÜRECİ

Ürünlerimizde kullanılmakta olan ve üretim tarafından talep edilen hammaddeler satın alma departmanımız tarafından tedarik edilmektedir. Bu tedarik sırasındaki tüm süreç kalite kontrol birimimiz tarafından titizlikle gözlemlenmektedir.

Tamamıyla ziraat mühendislerimizce oluşan kalite kontrol birimimiz alınan hammaddelerden çıkan ürünlere dek tüm üretim prosesini birçok noktada kontrol etmekte ve siz değerli müşterilerimize mümkün olan en yüksek kaliteyi sunmaya çalışmaktadır.

Dozajlama

Maksimum hassasiyete sahip olan dozajlama ünitesi bilgisayara girilen ürün reçetesine uygun hammadde çeşitlerini istenen miktarlarda silolardan otomatik olarak tartılmak üzere kantara çekmektedir.

Öğütme

Karma yemin en önemli özelliği birden fazla hammaddenin homojen olarak bir araya getirilmiş olmasıdır. Karma yemden amaçlanan faydaya ulaşabilmek için kullanılan tüm hammaddelerin hayvan tarafından tüketilebilecek en küçük hacime homojen olarak sığdırılması gerekir. Bunun sağlanması da söz konusu maddelerin çok küçük partiküller halinde öğütülmesiyle mümkündür. Karma yem hammaddelerinin öğütülmesi, karışımın homojen olmasının bir ön koşulu olması yanında yemden daha yüksek düzeyde yararlanmanın da bir gerçeğidir. Öğütülerek boyutları küçültülen yemin yüzey alanı genişleyip sindirim enzimlerinin etkisine daha açık hale gelmektedir. Böylece kısa zamanda fazla miktarda besin maddesi sindirilerek kana geçmektedir.

Karışım

Homojen karışım besin maddelerinin aynı zamanda beraberce tüketilmelerine olanak veren bir olaydır. Böylece eş zamanlı sindirilebilen bu maddeler, sentez yapılacak ortamda aynı zamanda bir araya gelerek daha fazla miktarda ve daha nitelikli ürün oluşumunu sağlarlar.

Öğütme işleminden sonra yapılan homojenite testlerinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak tespit edilen en uygun sürelerde karışım gerçekleştirilir.

Premiks İlavesi

Temel hammaddeler yanında yeme katıldıkları zaman hayvan sağlığını koruyan, destekleyen ve yemden yararlanmayı yükselten "Yem Katkı Maddeleri" adı ile anılan vitamin mineral gibi maddeler kayba uğramaması amacı ile karışım esnasında ilave edilmektedir.

Melaslama

Melas gibi sıvı hammaddelerin ilavesinin yapıldığı ünitedir.

Peletleme

Homojen bir şekilde tamamlanan karışımın uygun pişirme sıcaklığında buharla muamele edilerek sıkıştırıldığı ünitedir.

Soğutucular

Pelet presten çıkan ürünler yüksek sıcaklıkta olup içerdikleri nemi ortamdan uzaklaştırmak amacı ile 18 °C ye kadar soğutulur.

Paketleme

Üretilen karma yemlere tartılma, çuvallama, dikme ve etiketleme işlemi yapılır.

Üretilmiş olan yemler ister toz, ister pelet formda olsun otomatik torbalama kantarında ambalajlanarak sevke hazır duruma getirilir.

 

 

TOP