BÜYÜK BAŞ SÜT HAYVANI YETİŞTİRMEDE PÜF NOKTALAR
 

İŞLETME KURULUŞU ve PLANLAMA

 • Hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak görülmelidir.
 • işletme kurulurken yer seçimi v planlama iyi yapılmalıdır.
 • Ekonomik işletme büyüklüğüne kısa sürede ulaşılmalıdır.
 • Mecbur olmadıkça kredi kullanılmamalıdır.
 • İşletme bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 • Ahır, tekniğine uygun olarak inşa edilmelidir.
 • İşletmede gelişmiş makine ve ekipman kullanılmalıdır.
   

AMAÇLARIN BELİRLENMESİ ve HAYVAN SEÇİMİ

 • Hayvancılık tanımlarının doğru anlamları bilinmelidir.
 • Yüksek verimli, iyi cins damızlık ineklere sahip olunmalıdır.
 • Damızlık düve seçiminde hassas davranılmalıdır.
 • Sürüde genetik ilerleme sağlanması amaçlanmalıdır.
 • İşletmede, inek başına süt verimi arttırılmalıdır.
 • Her yıl inekten 1 adet yavru alınmalıdır.

BAKIM ve BESLENME

 • İşletmenin ihtiyaçları doğru planlanmalıdır.
 • Hayvanlar gereksiz yere rahatsız edilmemelidir.
 • Sağım, hijyenik şartlarda ve teknik kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Yüksek kaliteli süt üretilmelidir.
 • Yemlerin tanımları ve özellikleri iyi bilinmelidir.
 • İşletmede doğan erkek buzağılar değerlendirilmelidir.
 • Kaliteli kaba yemler işletme arazisinde üretilmelidir.
 • Silaj yapılmalı, hayvanlar samana mahkum edilmemelidir.
 • Yeterli, dengeli ve ekonomik besleme için rasyon hazırlanması öğrenilmelidir.
 • Kurudaki ineklerin ve düvelerin beslenmesine özen gösterilmelidir.
 • Sığırlar, istedikleri zaman bol suya ulaşabilmelidir.
   

SÜRÜ YÖNETİMİ

 • İşletmede düzenli olarak kayıt tutulmalıdır.
 • Başarılı bir yönetim ve bakım için özen gösterilmelidir.
 • Doğumu Yakın hayvanlar doğum bölmesine alınmalı ve hijyenik ortamda doğum yapmaları sağlanmalıdır.
 • Buzağılarda küpeleme, boynuz köreltme gibi işlemler zamanında yapılmalıdır.
 • Buzağıların barırılmasında, gereken özen gösterilmelidir.

 

HAYVAN SAĞLIĞI

 • Süt sığırlarının temel ihtiyaçları ve önmli hastalıkları iyi bilinmelidir.
 • Koruyucu aşılamalar zamanında yaptırılmalıdır.
 • Ahır hijyenine uyulmalı, Mastitis hastalığına karşı kontrol proğramı uygulanmalıdır.
 • Tırnak sorunları önlenmelidir.
 • Gerektiğinde karantina tedbirleri alınarak taviz vermeden uygulanmalıdır.
 • Hayvanların hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması için çalışılmalıdır.
   

ÖRGÜTLENME ve PAZARLAMA

 • Yüksek fiyatla süt satışı hedeflenmelidir.
 • Hayvancılıkla ilgili, demokratik sivil toplum örgütlerine üye olunmalıdır.
 • Yenilikler takip edilmeli v bilinçli hareket edilmlidir.
 • Teşvik ve desteklemeler takip edilmelidir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİSİNDE PÜF NOKTALAR

 • Sığırların et verimini arttırmak için besi sığıcılığı yapılır.
 • Bilgili bir besicilik ile hayvana yedirilen ym kaliteli v ucuz ete çevrilir.
 • Besicilikte hayvanın ırk yaşı ve cinsiyeti önemlidir.
 • Besi ya melez yada kültür ırklarıyla yapılmalıdır.
 • Besiyi yapacağımız ortam uygun olmalıdır.
 • Bsiyi yapacağımız bölgenin iklim özelliklerine göre uygun bir barınağımız olmalıdır.
 • Besi süresi önemlidir.
 • Besi süresi 120 günden az ise kısa süreli besi, 120-220 gün ise orta süreli besi , 220 günü geçerse uzun süreli besiye girer.
 • Besi sonunda besi süresini uzatarak zarar etmemeliyiz.
 • Öyleyse besiciliği anlatılacak kurallara uygun olarak yapmak gerekiyor.

YERLİ IRKLAR YÜZ GÜLDÜRMÜYOR

 • Yerli ırklarımız besicilikte pek fazla kar getirmiyor.
 • Bizim yerli ırklarımızın iyi besi kabiliyeti yok. Yani ne kadar iyi beslesek de canlı ağırlık düşük oluyor. Ancak, yerli ırk sığırlarımızı kültür ırklarıyla melezlersek çok iyi sonuçlar alıyoruz.
 • Mesela bir yerli ırkın günlük canlı ağırlık artışı ortalaması 650 gram iken , melez bir sığırın günlük canlı ağırlık artışı , ortalama 1100-1200 grama çıkabiliyor.
 • Ayrıca , şarole gibi etçi ırklar ile Holstein (Avrupa menşeli) isviçre Esmeri gibi ırkların melezlenmesinden lde dilen yavruların et tutma kabiliyetleri daha yüksektir.

SIĞIRLAR NEREDE BESLENİR

 • Besiye alınan sığırlar ya kapalı ahırlarda vya etrafı uygun şekil de çevrili açıkta beslenir ya da meradan yararlanarak bsi yapılır.
 • Bunlar bir arada da uygulanabilir.

BARINAĞIMIZ NASIL OLSUN

 • Besiciliği yapacağımız bölgnin iklim özelliklerine göre uygun bir barınağımız olmalı.
 • Tabi barınak büyüklüğü de beslyeceğimiz hayvan sayısına, ahırların ölçüsüne v yapım tekniğine uygun olmalıdır.
 • Kapalı sistem, açık sistem veya yarı açık sistemlerden biri bölgenin iklim şartları da göz önüne alınarak tercih edilmelidir.

BESİ PERFORMANSI

 • Besi döneminde hayvanların 1 Kg canlı ağırlık artışı için n kadar yem tükettiğinin saptanması ile ölülür. Hayvanı bslenmeye başlarken yme alıştırmak gerekir.
 • Bu amaçla konsantre yemden azar azar artırarak verilmelidir. Canlı ağırlığının %2-2.5 oranında yem yemsi gerekmektedir.
 • Yem miktarları ve yemin ne kadarı kaba ne kadarı ince olacağı besi dönemine göre değişir.
 • Pratik olarak besi başında %70 kaba %30 ksif yem; daha sonraları %30 kaba %70 kesif yem; semirtme dönminde %10-15 kaba, %85-90 kesif yem verilmesi gerekir.
 • Yaş pancar posası kullanılıyorsa , canlı ağırlığın %5'ini geçmemelidir.
TOP