EGEBEY TOKLU BESİYEMİ

SAĞLIKLI TOKLULAR İÇİN EGEBEY TOKLU
YEMİ KULLANINIZ

 

  • Meradan gelen hayvanlara veriniz.
  • Hayvanın et tutmasını sağlar.
  • Hayvanın randımanı artar.
  • İdrar taşı oluşumunu engeller.
  • Hayvan sağlıklı şekilde kesime gider.
  • Verilen kabayem durumuna göre verilen yem
    miktarı ve süresi belirlenir.

 

TOP